Menü
Your Cart

Genelge 2020/15 Covid-19 Testi ve Numune Alma İşlemleri

Konu: 2020/6 Sıra Sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi Değişikliği
Sayı: 71490862-010.06.02-E.555476
Tarih: 02.08.2020


GENELGE
2020/15


Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrolü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, halen faal olan veya faaliyete geçecek olan konaklama tesislerinde alınacak önlemler Bakanlığımızın 12/5/2020 tarihli ve 2020/6 Sıra Sayılı Genelgesi ile bu genelgede bazı değişiklikler ve ilaveler yapan 2/6/2020 tarihli ve 2020/9 Sıra Sayılı, 1/7/2020 tarihli ve 2020/14 Sıra Sayılı Genelgelerde belirlenmiştir.

Sürece bağlı olarak karşılaşılan bazı durumlara yönelik uygulamaya yön vermek üzere 2020/14 Sıra Sayılı Genelge ile 2020/6 Sıra Sayılı Genelgeye eklenen ‘GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI' başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölümler eklenmiştir.COVID-19 TESTİ VE NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ:Güvenli Turizm Sertifikası alınmasının zorunlu olduğu 50 oda ve üzeri konaklama tesislerinde, ikamet adresi yurtdışında olan misafirlerin talebe bağlı olarak covid-19 testi yaptırabilmelerinin, numune almak için eğitim almış sağlık personeli ile sağlanması veya numune almak için yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olarak hizmet vermeleri gerekir. Numune alınan misafirler için izleme kayıtları tutulur.

Sağlık personeli sayısı haftanın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis kapasitesine uygun olarak belirlenir.

Numune alınma işlemleri için her türlü hijyen ortamı, kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı bertarafı için gerekli tedbirler işletme tarafından sağlanır.

Tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olacak irtibat kişisi belirlenir ve İl Kültür ve Turizm ile İl Sağlık Müdürlüklerine tesis işletmesi tarafından irtibat kişisi, numune alan personel adları ve bu personellerin iletişim bilgileri bildirilir.

İrtibat kişileri, tesiste pozitif vaka çıkması halinde ilgili İl Sağlık Müdürlükleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine bildirmekle yükümlü olup, misafirin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini yönetir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde, konaklama tesislerinde numune alma işlemleri ile ilgili hususları koordine edecek ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği sağlayacak görevli personeller belirlenir. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından numune alımı yapan/yapacak konaklama tesislerinin il ve ilçe bazlı listeleri hazırlanır, izlenerek güncellenmeleri sağlanır.

İkamet adresi yurtdışında olan misafirlere, talepleri halinde, covid-19 testini ücretli olarak test merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabileceklerine, çalışma saatlerine, testin içeriği, süresi ve test sonucu hakkında bilgilendirme ile ülkelerine dönüşte covid-19 testi zorunluluğu bulunan misafirlere, gecikmelere veya yaşanabilecek yoğunluğa maruz kalmamak için yolculuklarından 48 saat önce test yaptırmalarına, sonucu pozitif çıkan misafirlerin ise konakladıkları tesisin yönetimine, havalimanlarında ise danışma birimlerine hemen bilgi vermeleri gerektiğine ilişkin, tesise girişte ve odalarında olmak üzere, biri Türkçe en az iki yabancı dilde yazılı bilgilendirme yapılır. Aynı bilgilendirme yazısında, test yaptırılabilecek yerlerin isim ve adres bilgileri ile test ücretinin havalimanları ve konaklama tesislerinde 30 Euro, test merkezlerinde ise 110 Türk Lirası olduğu belirtilir.

Tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Danışma Büroları bünyelerindeki personel test yaptırmak isteyen misafirleri yönlendirebilmek için tüm test yapılan yerlerin güncel bilgilerini edinmeleri ve pozitif vaka ile başvuran olduğunda bilgilerini alarak Sağlık Bakanlığı Alo 184 hattını aramaları konusunda bilgilendirilir."


Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Nuri ERSOY

Bakan


Dağıtım:

Sağlık Bakanlığına

İller İdaresi Genel Müdürlüğüne

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne

81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne

Türkiye Otelciler Federasyonuna

Türkiye Otelciler Birliğine

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine


Dosyayı pdf formatında indirmek için lütfen tıklayın.