Menü
Your Cart

Kültür ve Sanat Tesisi Kriterleri

Merkezi havalandırma/klima sistemi bulunmayan tesislerin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil hepa filtreli (EN 1822 standardına göre test edilmiş H13 veya H14 filtre) hava temizleyiciler kullanılıyor mu?

Kongre, Gösteri, Sergi, Müze, Tiyatro, Sinema Gibi Kültür ve Sanat Tesisi güvenli turizm sertifikasyon kriterlerinin amacı, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, kongre, gösteri, sergi, müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanat tesislerinin kullanıcıda oluşan Covid-19 bulaşma endişesi dahil, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, Covid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Bu sertifikasyonda mevcut zorunlu uygulamaların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kapalı tesisler için yeniden faaliyete açılma protokolü hazırlanmış mı?
 2. Tesis bünyesinde, bulaşma önlemleri ve hijyen uygulamaları, semptomlu, şüpheli personel veya ziyaretçi tespitinde alınacak önlemlere ilişkin “Eylem Planı” hazırlanmış mı?
 3. Tesis bünyesinde, “Eylem Planı”nı uygulamak ve denetlemek üzere yetkilendirilmiş bir personel mevcut mu?
 4. Tüm departman ve birimler için süreçlerini etkiler hijyen uygulamalarını kapsar prosedürlere ilişkin protokoller hazırlanmış mı?
 5. Tüm prosedür ve protokolleri destekler şekilde, periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanmış mı?
 6. Oluşturulan kayıt sistematiği işletmede etkin şekilde kullanılıyor mu?
 7. Yapılan kontrollere istinaden gerekli hallerde aksiyon alınması sağlanıyor mu?
 8. Tüm salonların, giriş holü, fuaye alanlarının, açık alan kullanımları dahil sosyal mesafe kurallarına göre kapasitesi belirlenerek planı hazırlanmış mı?
 9. Tüm ünitelerin girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak yerlerin işaretlenmesiyle sosyal mesafeyi belirten düzenlemeler yapılmış mı? Sosyal mesafe planında belirtilen kapasite üzerinde katılımcı alınmamasına ve sosyal mesafeyi koruyarak bekletilmesine yönelik girişlerde tedbirler alınmış mı?
 10. Tesis bünyesinde ve ortak kullanım alanlarında Sağlık Bakanlığı onaylı el antiseptiği mevcut mu?
 11. İşletme bünyesinde görev alan çalışanlara işletmede uygulanacak plan ve protokoller konusunda periyodik temel eğitimler veriliyor mu?
 12. Çalışanlara yönelik eğitim programlarının uzaktan eğitim (e-eğitim) metoduyla yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler oluşturulmuş mu?
 13. Hijyenik malzeme ve koruyucu ekipmanların kullanımı ile ilgili personele eğitimler veriliyor mu?
 14. Covid-19 ve hijyen uygulamalarına ilişkin personel alanları ve kullanıcılara yönelik genel alanlarda yazılı ve görsel panolar hazırlanarak uygun yerlere asılmış mı?
 15. Ünitelerden sorumlu yöneticiler temizlik uygulamalarını düzenli olarak kayıt altına alıyor mu?
 16. Tüm tesisat ve donanımların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yetkili servise veya konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılması bir plan dahilinde sağlanıyor mu?
 17. Dışarıdan yüzde yüz temiz hava almayan merkezi mekanik havalandırma/klima sistemlerinin çıkış ağızlarına yeterli kapasitede uv cihazları takılmış mı? Merkezi havalandırma/klima sistemi bulunmayan tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil hepa filtreli (EN 1822 standardına göre test edilmiş H13 veya H14 filtre) hava temizleyiciler kullanılıyor mu?
 18. Klima/Havalandırma sistemlerinin bakımları düzenli olarak yapılıyor mu? Filtreleri düzenli olarak değiştiriliyor mu?
 19. Gerekli hallerde mekanların doğal havalandırması yapılıyor mu?
 20. Katılımcı ve personel için kabul edilen sıcaklık aralığı haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar tanımlı mı?
 21. Gıda Güvenliği ve Hijyeni konusunda, Satın Alma, Mal Kabul, Depo, Mutfak ve Gıda üretimi ve sunumundaki tüm departman yöneticileri alınan önlemler ve süreçler konusunda periyodik değerlendirme toplantıları gerçekleştiriliyor mu?
 22. Çalışanların ilgili STK’lardan onaylı hijyen eğitimi kayıtları dosyalarında var mı?


Kongre, Gösteri, Sergi, Müze, Tiyatro, Sinema Gibi Kültür ve Sanat Tesisi güvenli turizm kriterlerini incelemek için lütfen tıklayın.