Menü
Your Cart

Deniz Turizmi Tesisi Kriterleri

Deniz turizmi tesisi sertifikasyonu ile deniz turizmi tesislerinin (kruvaziyer gemi limanları, yat limanları, çekek yerleri, rıhtım ve iskele, yat yanaşma yeri gibi tesisler), tüketicinin beklentilerini karşılayıp olumlu algı ve rekabet üstünlüğü yakalamaları için öncelikle; tüm süreci yönetecek bir yönetici görevlendirmeleri, tüm departmanlarına yönelik protokoller hazırlamaları, çalışanlara bu konularda eğitim verilmesini sağlamaları, Hijyen ve Dezenfeksiyon ile Sosyal Mesafe konusunda etkin çalışma yürütmeleri, doğru Gıda Hijyeni ve Güvenliği uygulamaları ve COVID-19 bulaşma risklerini azaltma süreçlerini tamamlayıp, çalışmalarını etkin iletişim yöntemleri kullanarak Türkiye’de ve Dünya’da duyurmaları ve farkındalık yaratmaları hedeflenmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 05.06.2020 tarihli ve 2020/10 Sıra Sayılı Deniz Turizmi Tesis ve Araçları İle Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun (COVID-19) Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi, bu formda geçen sosyal mesafe, hijyen ve temizlik malzemeleri dahil tüm kriterlerin rehberi niteliğindedir.

Deniz turizmi tesisi kriterlerinin yer aldığı dosyayı incelemek için lütfen tıklayın.